PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující má na základě uzavřené Kupní smlouvy povinnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a cenu přepravy, byla-li sjednána, způsobem zvoleným při zadávání Objednávky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo od pracovníka přepraví služby.

Zboží je dodáváno více způsoby dle výběru kupujícího v rámci České Republiky (způsob převzetí zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky):

Přepravní společnosti Transforwarding nebo PPL
Osobní odběr v provozovně Kájov
Osobní odběr na prodejně Dobrovodská

Je-li souhrnná hodnota jednorázové objednávky nižší než 1 000,- Kč s DPH, a zboží je zasláno na dobírku, účtuje prodávající položku doprava, balné, dobírka ve výši 100,- Kč včetně 21 % DPH.

Je-li souhrnná hodnota jednorázové objednávky nižší než 7 000,- Kč s DPH, a zboží je zasláno na dobírku, účtuje prodávající položku doprava, balné, dobírka ve výši 300,- Kč včetně 21 % DPH.

Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 7 000,- Kč s DPH a zboží je zasláno na dobírku účtuje prodávající položku doprava, balné, dobírka ve výši 500,- Kč včetně 21 % DPH.

Dobírka účtována neplatí pro podhrabové desky, zde je učtována manipulace vždy a to dle velikosti objednávky a sazby za km.

V případě osobního odběru položku doprava, balné, dobírka prodávající neúčtuje.

Náklady spojené s dopravou mimo Českou Republiku hradí kupující.

V případě, že Kupující zvolí jako způsob platby za zboží platbu bankovním převodem, je k zadání platby vyzván v rámci vytváření Objednávky, přičemž je zboží odesláno až po připsání celé částky z objednávky na účet prodávajícího.

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je povinen vrátit zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího.

Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči Prodávajícímu na adresu:

ROYAS s.r.o., Kladné 33, Kájov (okr. Č. Krumlov), PSČ 382 21
royas@royas.cz

přičemž v odstoupení musí být uvedena identifikace Kupní smlouvy číslem, sděleným Prodávajícím v potvrzení Objednávky. Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) doručeno Prodávajícímu.

Cena za zboží nikoliv za dopravu bude Prodávajícím vrácena Kupujícímu dle platných zákonů do 14 dnů od převzetí vráceného zboží bez výše uvedených vad.

Platné od 1.1.2014

Royas s.r.o.

Kladné 33
382 21 Kájov (okres Český Krumlov)
 
Tel.: +420 724 021 491
E-mail: royas@royas.cz
Web: www.royas.cz
 
IČO: 466 80 837